Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo tàng lưu giữ kí ức làng biển trong lòng Sơn Trà