Bảo tàng lưu giữ kí ức làng biển trong lòng Sơn Trà