Chiều nay, Nasa sẽ phóng vệ tinh thời tiết cực hiện đại

JPSS-1 sẽ cải thiện dự báo thời tiết nhờ trang bị nhiều cảm biến hiện đại.
JPSS-1 sẽ cải thiện dự báo thời tiết nhờ trang bị nhiều cảm biến hiện đại.
JPSS-1 sẽ cải thiện dự báo thời tiết nhờ trang bị nhiều cảm biến hiện đại.