Xúc động lá thư của Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ mùa COVID-19

Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam - ông Nguyễn Việt Hưng (thứ 2, từ trái sang). Ảnh: TCĐB
Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam - ông Nguyễn Việt Hưng (thứ 2, từ trái sang). Ảnh: TCĐB
Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam - ông Nguyễn Việt Hưng (thứ 2, từ trái sang). Ảnh: TCĐB
Lên top