Những lỗi vi phạm giao thông khiến xe máy bị tạm giữ

Loạt lỗi vi phạm giao thông khiến xe máy bị tạm giữ. Ảnh: Anh Tú
Loạt lỗi vi phạm giao thông khiến xe máy bị tạm giữ. Ảnh: Anh Tú
Loạt lỗi vi phạm giao thông khiến xe máy bị tạm giữ. Ảnh: Anh Tú
Lên top