Đề xuất 7.600 tỉ đồng cho kinh phí bảo trì đường bộ năm 2022

Thực hiện công tác bảo trì đường bộ. Ảnh HH
Thực hiện công tác bảo trì đường bộ. Ảnh HH
Thực hiện công tác bảo trì đường bộ. Ảnh HH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top