Những giấy tờ cần chuẩn bị để qua chốt kiểm dịch vào Hà Nội nhanh nhất

Công an Hà Nội hướng dẫn người dân các loại thủ tục, giấy tờ để qua chốt kiểm dịch vào Thủ đô. Ảnh: TG
Công an Hà Nội hướng dẫn người dân các loại thủ tục, giấy tờ để qua chốt kiểm dịch vào Thủ đô. Ảnh: TG
Công an Hà Nội hướng dẫn người dân các loại thủ tục, giấy tờ để qua chốt kiểm dịch vào Thủ đô. Ảnh: TG
Lên top