Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020. Ảnh: NH
Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020. Ảnh: NH
Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020. Ảnh: NH
Lên top