Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Đối thoại để thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - trao đổi với các cán bộ Công đoàn ngành Ngân hàng địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Linh Nguyên
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - trao đổi với các cán bộ Công đoàn ngành Ngân hàng địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Linh Nguyên
Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - trao đổi với các cán bộ Công đoàn ngành Ngân hàng địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top