Nghệ An: Bộ đội, đoàn viên lội suối bắc cầu cho người dân

Bộ đội, biên phòng, dân quân và đoàn viên thanh niên chung tay bắc cầu sắt qua suối thuộc xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An). Ảnh: Bá Cường
Bộ đội, biên phòng, dân quân và đoàn viên thanh niên chung tay bắc cầu sắt qua suối thuộc xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An). Ảnh: Bá Cường
Bộ đội, biên phòng, dân quân và đoàn viên thanh niên chung tay bắc cầu sắt qua suối thuộc xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An). Ảnh: Bá Cường
Lên top