Nghệ An, nhìn từ một cuộc thi của Báo Lao Động

Trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Tâm Quang. Ảnh: TT
Trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Tâm Quang. Ảnh: TT
Trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Tâm Quang. Ảnh: TT
Lên top