Trên 900 người lao động tham gia Hội khoẻ ngành Xây dựng Hà Nội

Các vận động viên tham gia môn kéo co tại Hội khoẻ. Ảnh: CĐXD
Các vận động viên tham gia môn kéo co tại Hội khoẻ. Ảnh: CĐXD
Các vận động viên tham gia môn kéo co tại Hội khoẻ. Ảnh: CĐXD
Lên top