Đại học Công đoàn khai giảng khoá Đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại lễ khai giảng khoá Đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh. Ảnh: L.Nguyên
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại lễ khai giảng khoá Đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh. Ảnh: L.Nguyên
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại lễ khai giảng khoá Đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh. Ảnh: L.Nguyên
Lên top