Công đoàn TP. Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh từ cơ sở

Người lao động tại một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Linh Nguyên
Người lao động tại một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Linh Nguyên
Người lao động tại một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top