LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân

Ngày hội Văn hóa thể thao năm 2021 của đoàn viên, người lao động quận Long Biên. Ảnh: CĐQ
Ngày hội Văn hóa thể thao năm 2021 của đoàn viên, người lao động quận Long Biên. Ảnh: CĐQ
Ngày hội Văn hóa thể thao năm 2021 của đoàn viên, người lao động quận Long Biên. Ảnh: CĐQ
Lên top