Khảo sát đánh giá ngoài chương trình đào tạo Đại học Công đoàn

Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng trình bày tổng quan về các chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Tài chính ngân hàng, Luật của Trường Đại học Công đoàn tại lễ Khai mạc đợt Khảo sát chính thức đánh giá ngoài. Ảnh: Ngọc Trường
Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng trình bày tổng quan về các chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Tài chính ngân hàng, Luật của Trường Đại học Công đoàn tại lễ Khai mạc đợt Khảo sát chính thức đánh giá ngoài. Ảnh: Ngọc Trường
Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng trình bày tổng quan về các chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Tài chính ngân hàng, Luật của Trường Đại học Công đoàn tại lễ Khai mạc đợt Khảo sát chính thức đánh giá ngoài. Ảnh: Ngọc Trường
Lên top