Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn cho bà Anda Anastasaki

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LHCĐTG Bùi Văn Cường và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam cho bà Anda Anastasaki. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LHCĐTG Bùi Văn Cường và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam cho bà Anda Anastasaki. Ảnh: Hải Nguyễn