Đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn: Cần thiết nhưng phải tránh hình thức

LĐLĐ huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng với công nhân lao động (CNLĐ) trên toàn huyện Thanh Liêm năm 2017. Ảnh: QUẾ CHI
LĐLĐ huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng với công nhân lao động (CNLĐ) trên toàn huyện Thanh Liêm năm 2017. Ảnh: QUẾ CHI