Tổng LĐLĐVN: Tập huấn chế độ và phần mềm kế toán công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tú
Lên top