Tổng LĐLĐVN quyết định đúng, trúng nhờ sâu sát đời sống công nhân

Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Phi Thường (giữa) cùng ông Wong Fai Man - Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc (thứ 2 bên phải) trao Túi An sinh Công đoàn cho NLĐ công ty khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Phi Thường (giữa) cùng ông Wong Fai Man - Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc (thứ 2 bên phải) trao Túi An sinh Công đoàn cho NLĐ công ty khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Phi Thường (giữa) cùng ông Wong Fai Man - Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc (thứ 2 bên phải) trao Túi An sinh Công đoàn cho NLĐ công ty khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top