Tổng LĐLĐVN đề nghị cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ 1.1.2018 vẫn thực hiện như cũ

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top