Tổ chức 5 lớp tập huấn phần mềm quản lý và đổi thẻ đoàn viên

Lớp tập huấn phần mềm quản lý và đổi thẻ đoàn viên do LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổ chức. Ảnh: CĐHBT
Lớp tập huấn phần mềm quản lý và đổi thẻ đoàn viên do LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổ chức. Ảnh: CĐHBT
Lớp tập huấn phần mềm quản lý và đổi thẻ đoàn viên do LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổ chức. Ảnh: CĐHBT
Lên top