Tin hoạt động công đoàn ngày 5.12.2017

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH CĐ Ngành GD khóa mới. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH CĐ Ngành GD khóa mới. Ảnh: Lê Phi Long