Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giá điện tăng, mức sống công nhân thêm “hao mòn”

Công nhân tại Nghệ An mức lương còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Đại
Công nhân tại Nghệ An mức lương còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Đại