Giá điện tăng, mức sống công nhân thêm “hao mòn”

Công nhân tại Nghệ An mức lương còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Đại
Công nhân tại Nghệ An mức lương còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Đại