Tin hoạt động Công đoàn ngày 11.2.2018

Đồng chí Phạm Ngọc Kế (trái) - Phó GĐ Sở Công Thương và đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh (phải) - Chủ tịch CĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Bình - trao quà cho CNLĐ và chúc tết doanh nghiệp. Ảnh: P.V
Đồng chí Phạm Ngọc Kế (trái) - Phó GĐ Sở Công Thương và đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh (phải) - Chủ tịch CĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Bình - trao quà cho CNLĐ và chúc tết doanh nghiệp. Ảnh: P.V
Đồng chí Phạm Ngọc Kế (trái) - Phó GĐ Sở Công Thương và đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh (phải) - Chủ tịch CĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Bình - trao quà cho CNLĐ và chúc tết doanh nghiệp. Ảnh: P.V