Thỏa ước lao động tập thể nhóm giúp giảm biến động lao động

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh MD
Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh MD
Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh MD
Lên top