Hải Phòng: Thành lập Công đoàn Công ty EST Vina, kết nạp 161 đoàn viên

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng ban chấp hành Công đoàn Công ty EST Vina. Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng ban chấp hành Công đoàn Công ty EST Vina. Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chúc mừng ban chấp hành Công đoàn Công ty EST Vina. Ảnh Mai Dung
Lên top