Hải Phòng có 77 cá nhân nhận Bằng Lao động sáng tạo năm 2019

PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo tặng cá nhân có đề tài, sáng kiến tiêu biểu. Ảnh Mai Dung
PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo tặng cá nhân có đề tài, sáng kiến tiêu biểu. Ảnh Mai Dung
PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo tặng cá nhân có đề tài, sáng kiến tiêu biểu. Ảnh Mai Dung
Lên top