Hải Phòng: Xưởng sản xuất caosu "bức tử" trường tiểu học

Xí nghiệp Phương Viên nằm ngay trong khu dân cư. Ảnh ĐH
Xí nghiệp Phương Viên nằm ngay trong khu dân cư. Ảnh ĐH
Xí nghiệp Phương Viên nằm ngay trong khu dân cư. Ảnh ĐH
Lên top