Tây Ninh: CĐCS Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam phối hợp chăm lo tốt cho NLĐ

Ông Nguyễn Hữu Cần - Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty chủ trì thảo luận tại hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Ông Nguyễn Hữu Cần - Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty chủ trì thảo luận tại hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Ông Nguyễn Hữu Cần - Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty chủ trì thảo luận tại hội nghị. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top