Rà soát các miệng cống hở, ngăn chặn tái diễn việc trẻ bị lọt cống mùa mưa

Nhiều miệng cống, mương nước ở Bình Dương không được rào chắn khiến trẻ em có thể bị lọt xuống vào mùa mưa. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều miệng cống, mương nước ở Bình Dương không được rào chắn khiến trẻ em có thể bị lọt xuống vào mùa mưa. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều miệng cống, mương nước ở Bình Dương không được rào chắn khiến trẻ em có thể bị lọt xuống vào mùa mưa. Ảnh: Đình Trọng
Lên top