Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phát động Tháng Công nhân 2021

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh trao tặng quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh trao tặng quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh trao tặng quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Lên top