Công PouHung Việt Nam

Tây Ninh: CĐCS Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam phối hợp chăm lo tốt cho NLĐ

Quốc Tiến |

Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tại Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 với 100 đại biểu công nhân ưu tú, đại diện cho hơn 12.800 lao động của công ty tham dự.