Tăng thu nhập tối thiểu cho người lao động ngành Dệt May

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN (bên phải) và ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN ký TƯLĐTT ngành Dệt May VN lần thứ IV. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN (bên phải) và ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN ký TƯLĐTT ngành Dệt May VN lần thứ IV. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐ Dệt May VN (bên phải) và ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN ký TƯLĐTT ngành Dệt May VN lần thứ IV. Ảnh: Xuân Trường
Lên top