Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐVN khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐVN khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng LĐLĐVN khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top