Đồng chí Trần Thanh Hải động viên công nhân khu công nghiệp

Đồng chí Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi, động viên công nhân Công ty Kim Gia. Ảnh: V.L
Đồng chí Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi, động viên công nhân Công ty Kim Gia. Ảnh: V.L
Đồng chí Trần Thanh Hải (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi, động viên công nhân Công ty Kim Gia. Ảnh: V.L
Lên top