Đảng bộ Tổng LĐLĐVN phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top