Quảng Trị: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Buổi tập huấn nghiệp vụ cho gần 60 cán bộ CĐCS doanh nghiệp thuộc các ngành Xây dựng, Công thương, Y tế, Viên chức do LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Ly Na.
Buổi tập huấn nghiệp vụ cho gần 60 cán bộ CĐCS doanh nghiệp thuộc các ngành Xây dựng, Công thương, Y tế, Viên chức do LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Ly Na.
Buổi tập huấn nghiệp vụ cho gần 60 cán bộ CĐCS doanh nghiệp thuộc các ngành Xây dựng, Công thương, Y tế, Viên chức do LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Ly Na.
Lên top