LĐLĐ Đà Nẵng: Người lao động mua hàng từ VISSAN được giảm giá trực tiếp

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top