Khai mạc lớp tập huấn báo chí cho cán bộ Công đoàn khu vực miền Trung

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên khai mạc khóa học. Ảnh: Tường Minh
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên khai mạc khóa học. Ảnh: Tường Minh
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên khai mạc khóa học. Ảnh: Tường Minh
Lên top