Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Đại biểu khách mời cùng gần 300 cán bộ công đoàn cốt cán thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ công đoàn sáng 14.4. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu khách mời cùng gần 300 cán bộ công đoàn cốt cán thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ công đoàn sáng 14.4. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu khách mời cùng gần 300 cán bộ công đoàn cốt cán thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ công đoàn sáng 14.4. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top