Quảng Trị: 120 lao động trực tiếp là điển hình tiên tiến thi đua yêu nước

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đón nhận tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hưng Thơ.
LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đón nhận tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hưng Thơ.
LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đón nhận tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top