Trung tá Công Thanh Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn CAND

Lên top