Công đoàn Y tế Việt Nam tôn vinh các điển hình tiên tiến

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao bằng khen tới các điển hình tiên tiến. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao bằng khen tới các điển hình tiên tiến. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao bằng khen tới các điển hình tiên tiến. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top