Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Lên top