Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Lên top