Quảng Ninh trả lương, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng/lần để đảm bảo phòng dịch

Người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) được hướng dẫn tận tình, nhanh chóng để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa được nhận đúng đủ số tiền lương hưu 2 tháng. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) được hướng dẫn tận tình, nhanh chóng để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa được nhận đúng đủ số tiền lương hưu 2 tháng. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) được hướng dẫn tận tình, nhanh chóng để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa được nhận đúng đủ số tiền lương hưu 2 tháng. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Lên top