Lập đoàn liên ngành đi đòi nợ bảo hiểm cho người lao động

Dù gặp nhiều khó khăn về đầu ra nhưng ngành Than vẫn đảm bảo tốt về đời sống cho thợ lò. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù gặp nhiều khó khăn về đầu ra nhưng ngành Than vẫn đảm bảo tốt về đời sống cho thợ lò. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù gặp nhiều khó khăn về đầu ra nhưng ngành Than vẫn đảm bảo tốt về đời sống cho thợ lò. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top