Quảng Ninh: Chuyển Công an xử lý những đơn vị trây ỳ, vi phạm

Cũng là doanh nghiệp về may và dệt sợi, nhưng các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) luôn chấp hành, đóng đầy đủ BHXH cho người lao động. Ảnh: T.N.D
Cũng là doanh nghiệp về may và dệt sợi, nhưng các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) luôn chấp hành, đóng đầy đủ BHXH cho người lao động. Ảnh: T.N.D
Cũng là doanh nghiệp về may và dệt sợi, nhưng các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) luôn chấp hành, đóng đầy đủ BHXH cho người lao động. Ảnh: T.N.D
Lên top