LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh: Quyết liệt bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội của NLĐ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 
Ảnh: CĐQN
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐQN
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐQN
Lên top