Hàng trăm doanh nghiệp nợ BHXH ở Quảng Ninh: Chuyển cơ quan pháp luật các trường hợp trốn đóng bảo hiểm

Hàng trăm lao động ở Cty CP may Quảng Ninh làm việc vất vả, nhưng chế độ và quyền lợi của họ không được doanh nghiệp quan tâm đầy đủ. Ảnh: T.N.D
Hàng trăm lao động ở Cty CP may Quảng Ninh làm việc vất vả, nhưng chế độ và quyền lợi của họ không được doanh nghiệp quan tâm đầy đủ. Ảnh: T.N.D
Hàng trăm lao động ở Cty CP may Quảng Ninh làm việc vất vả, nhưng chế độ và quyền lợi của họ không được doanh nghiệp quan tâm đầy đủ. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top