Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng

Ký kết giao ước thi đua tại buổi lễ.
Ký kết giao ước thi đua tại buổi lễ.