Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng

Ký kết giao ước thi đua tại buổi lễ.
Ký kết giao ước thi đua tại buổi lễ.